Organizace TransFusion vznikla dne 31.12 2013 na základě registrace Ministerstva vnitra jako zapsaný spolek TransFusion z.s., IČO 02507030.

Hlavním posláním, aktivitou a cílem spolku je, dle stanov, zvyšovat kvalitu života trans lidí ve všech oblastech bytí, a to především činností vedoucí k přijetí a uplatňování legislativních úprav, které by zabraňovaly patologizujícím a jiným škodlivým praktikám v zdravotní péči, zabezpečovaly plné pokrytí zdravotní péče zdravotními pojišťovnami a vytvořily také administrativní postupy, které by plně respektovaly jedinečnou rodovou identitu a rodový projev každé osoby, a tedy i individuální požadavky na tělesné změny, a umožnily všem lidem přístup k přepisu rodu (změně pohlaví) v identifikačních dokumentech na základě principu sebeurčení.

V roce 2015 jsme vyhráli v Bruselu soud proti České Republice ohledně požadavku povinných kastrací a sterilizací trans lidí. Na hromadné stížnosti jsme spolupracovali s organizacemi ILGA Europe a TGEU. Iniciovali jsme ji s právnikem Constantinem Cojocariu.
V současnosti se zaměřujeme na edukaci široké i odborné veřejnosti a monitoring zdravotní péče pro trans* lidi v České republice.
Předseda TransFusion z.s.: Maty Dio
Místopředseda TransFusion z.s.: Daniel Tůma
TransFusion z.s., Na Kovarne 126, 381 01 Cesky Krumlov
TransFusion z.s., Na Kovarne 126, 381 01 Cesky Krumlov
HomeNaše činnostProjekty

© TransFusion, z.s. All rights reserved. 
8480540001/5500
SWIFT CODE: RZBCCZPP
(Raiffeisen BANK)
Contact Us